Živý Betlém v Dambořicích.

Dne 26.12.2008 jsme se jeli podívat na krásnou akci, Živý Betlém do obce Dambořice. Pozval nás mužský sbor Mužáci. Při akci probíhala sbírka na náš domov. Vybralo se neuvěřitelných 16.727,-Kč. Moc děkujeme pořadatelům i všem dárcům. Foto najdete ve fotogalerii.

Předvánoční koncert v Těšanech

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili návštěvou koncertu v kostele v Těšanech. Koncert pořádala místní základní škola a výtěžek dobrovolného vstupného nám byl na konci akce předán. Děkujeme organizátorům i všem dárcům.

Daruj hračku s Českým Rozhlasem.

V letošním roce jsme se zapojili do vánoční akce „Daruj hračku s Českým Rozhlasem“. Dárky pod stromeček jsme si byli s dětmi převzít 19.12. na Galakoncertu v Havlíčkově Brodě. Děkujeme organizaci Tango, že tuto celorepublikovou akci pro dětské domovy pořádají a všem dárcům.

Vánoční „Jižanský strom“

Radio Jih pořádalo sbírku dárků pod stromeček dětským domovům „Jižanský vánoční strom“ v Hypernově v Hodoníně. 17.12. nám dárky přivezli a v rámci vánoční besídky rozdělili. Děkujme Radiu Jih za organizaci a všem dárcům, kteří dárek pod stromeček našim dětem koupili.

Veletrh MEDICAL FAIR

Od 21.10. do 24.10. proběhl na brněnském výstavišti veletrh Medical fair, zúčastnili jsme se jako každý rok informačním panelem. Kdo veletrh navštívil určitě nelitoval i náš panel byl důstojná prezentace.

Výlet na Mohylu Míru

Využili jsme pěkného podzimního počasí a udělali s dětmi krátký výlet k nedalekému památníku Mohyla Míru. Prošli jsme si okolí a děti posvačily na dece v trávě. Jak se výlet vydařil se podívejte ve fotogalerii.

Ozdravný pobyt v Jevíčku

Letos jsme si opět zopakovali ozdravný pobyt v krásném lesnatém prostředí nedaleko malebného městečka Jevíčko. Počasí nám celý týden přálo a dětem se zde velice líbilo. Spokojené děti můžete vidět ve fotogalerii.

Prázdninový tábor „Ať žijí duchové“

Od 16. do 23.srpna jsme se zúčastnili prázdninového tábora, který pro nás a naše kamarády pořádalo Sdružení Paprsek z Vyškova. Týden jsme žili s rytířem Brtníkem z Brtníku a jeho dcerou Leontýnou. Za pomocí skřítků jsme plnili úkoly a opravili hrad. To vše v rekreační oblasti Suchý u Boskovic. Moc děkujeme skvělé partě z Paprsku. Na to, co dělají pro děti s postižením slova chvály nestačí. Naše spokojené uvidíte ve fotogalerii.

Hasičská slavnost

Hasiči z blízké obce Hrušky nás pozvali 21.6. na slavnost. Viděli jsme ukázky hašení požáru, cvičení psy záchranáře i jak se zachraňuje tonoucí z rybníka. Zúčastnili jsme se i soutěží pro děti. Více ve fotogalerii.

Návštěva kolotočů na Aloiské hody

V Otnicích jsou na svátek sv.Aloise hody a to znamená, že přijedou kolotoče. Vždycky se na ně těšíme a nevynecháme příležitost užít si této hodové atrakce. Více ve fotogalerii.

Hipoterapie a canisterapie v Nedvědici

Tak jako v loňském roce i letos jsme využili nabídku ozdravného pobytu s hipoterapií a canisterapií. Od 9. do 14. června jsme strávili krásné dny v hotelu Myslivna v Nedvědici. Na konících jsme už jako doma a canisterapii prováděli pejsci, které dobře známe z celoročně probíhající canisterapie v našem zařízení. Více ve fotogalerii.

Jalový dvůr – indiánské odpoledne

Výletní místo Jalový dvůr v pátek odpoledne 6.6. patřilo indiánské výpravě. Děti ze speciální mateřské i základní školy při LILA domově v Otnicích a žáci školní družiny při ZŠ v Dambořicích spolupracují již několik let. Tato akce byla vyvrcholením letošního celoročního snažení. V krásném prostředí lesa děti plnily jednotlivé sportovní disciplíny, malovaly indiánské masky, jezdily na koních, hrály si……V podvečer při písních za doprovodu kytary poseděly společně u ohně, naplnily bříška a pak se vydaly na zpáteční cestu. Akce pokračovala společnými hrami a spaním dětí v tělocvičně LILA domova. Rozloučily jsme se až ráno a zářící oči dětí nás přesvědčily o tom, že se akce vydařila. Více ve fotogalerii.

Den dětí v Otnicích

V pátek 30.5. pořádali otničtí volejbalisté na hřišti Den dětí pro děti z Otnic a okolí. Vyzkoušet si soutěže a pohrát si s ostatními dětmi jsme vyrazili i my. Vyhráli jsme v tombole a pěkně jsme si to užili. Více ve fotogalerii.

Výlet do Ždánického lesa 29.5.2008

Děti MŠ i ZŠ speciální jsou vedeny v rámci vyučování přiměřeným způsobem i k ekologickému chování. Ověřením celoroční snahy učitelek byl výlet do Ždánického lesa. Děti pozorovaly květiny, stromy, život v rybníce, poslouchaly zvuky lesa….a prakticky si mohly vyzkoušet to, o čem si povídaly ve třídách. Pobyt nám zpestřily hry ve vodě, plnění různých úkolů. Počasí nám přálo, svačinka od našich kuchařek byla výborná a tak jsme se vrátili spokojeni. Více ve fotogalerii.

Ozdravný pobyt Borovinka

Od 19.5 do 23.5. jsme měli možnost strávit týden v rekreačním středisku Orla Telnice Borovinka v Domaníně u Bystřice nad Pernštejnem. V Borovince jsme byli již potřetí a tak jsme věděli na co se nejvíc těšit, krásně vybavené dětské hřiště, kouzlo Vysočiny a výborná kuchyně...Děkujeme. Více ve fotogalerii.

Keramický kroužek

6.května jsme s našimi kamarády z Dambořické školy tvořili keramiku. Moc nám to šlo. Více ve fotogalerii.

Den otevřených dveří 30.4.2008

Jako každý rok i letos jsme přivítali návštěvníky na tradičním Dni otevřených dveří, který se koná pravidelně poslední středu v dubnu. Tentokrát byla poslední středa současně i poslední den měsíce. Hosté měli možnost shlédnout denní program dětí včetně všech terapií. Těší nás zájem veřejnosti a pochvalné zápisy v návštěvní knize, které jsou oceněním a zároveň povzbuzením do další práce. Děkujeme všem za návštěvu.

Ozdravný pobyt Karlov v Jeseníkách

Jaro plné blatouchů a zurčících potůčků jsme přivítali 21.4. – 26.4. v Jeseníkách na ozdravném pobytu. Více ve fotogalerii.

Škola v přírodě Daňkovice

Od 14.4. do 18.4. se naši školáci učili v přírodě. Speciální školy Ibsenova 1, Brno pořádaly pro své žáky pobyt v srdci Vysočiny. Užili si se svými učitelkami nejen učení, ale i vycházky a hry. Více ve fotogalerii.

Velikonoční dílny

13.března jsme měli velikonoční dílny. Pekli jsme a zdobili perníčky, malovali vajíčka, pletli mrskačky a vyráběli spoustu krásných velikonočních ozdob. S nápady nám pomohly naše paní učitelky. Podívejte se na fotky, jak jsme šikovní.

Jaro a velikonoce

Lákáme jaro jak se dá. Kytičkami, mrskačkami, vajíčky. Užíváme s i všeho, co nám toto krásné období přináší. Více můžete vidět ve fotoreportáži.

Návštěva Mateřského centra „Ovečka“

26. února jsme navštívili Mateřské centrum „Ovečka“ v Újezdu u Brna. Moc se nám tam líbilo, pohráli jsme si s dětmi, okoukli jejich hračky a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat a podnikneme společně další veselé akce.

Solné jeskyně ve Vyškově

Na doporučení našich kamarádů ze sdružení Paprsek ve Vyškově jsme vyzkoušeli pobyt v solné jeskyni. Vybrali jsme skupinu dětí – alergiků, u kterých se předpokládá, po ukončení léčebné kúry, zlepšení zdravotního stavu. Tyto děti pak absolvovaly šest procedur. Součástí prostor solné jeskyně je i dětský koutek, takže děti nemusí ¾ hodinový pobyt strávit jen na lehátku. Jak se dětem v jeskyni líbilo a jak se vždy na další proceduru těšily můžete vidět ve fotoreportáži. Pobyt v solné jeskyni i dopravu do Vyškova jsme hradili ze sponzorského daru.

Maškarní plesy

Po vánocích přichází období maškarních plesů. My jsme zatím stihli dva. 25.1. jsme byli pozváni na karneval do vyškovského Paprsku a 26.1. jsme to pěkně vytáčeli na dětském maškarním plese v Otnicích. Jak nám to slušelo se podívejte ve fotogalerii.

Dar - velká překážková dráha

Dne 18.1.2008 jsme převzali od sponzora, firmy AWD Česká republika s.r.o. dar, velkou překážkovou dráhu. Zatím slouží v naší tělocvičně, ale už se těšíme až na ní budeme řádit venku na trávě. Podívejte se jak nám to jde na našich fotografiích.

Tradiční vánoční koncert

Dne 13.1.2008 proběhl v kostele sv.Aloise v Otnicích tradiční benefiční vánoční koncert. Již po šestnácté nám přišli nezištně zahrát a zazpívat žáci a učitelé ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně, Dětský chrámový sbor z Brna Starého Lískovce a Sbor ze Střelic, všichni pod vedením pana Pavla Hamříka. Děkujeme účinkujícím za krásný zážitek a všem dárcům za příspěvek pro náš domov.